Τοποθέτηση & συντήρηση Πυροσβεστήρων
Προδιαγραφές ποιότητας, εγκαιρη αναγόμωση.
Τοποθέτηση και συντήρηση πυροσβεστήρων

Σε περίπτωση πυρκαγιάς η ασφάλεια του κτιρίου κρίνονται από την καλή λειτουργία των πυροσβεστήρων. Η New Process παρέχει πυροσβεστήρες με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, τους οποίους τοποθετεί και φροντίζει για την έγκαιρη αναγόμωσή τους, σεβόμενη πάντα την ασφάλεια των πελατών της.